مطالب

Image

بندکشی

کاشیکاری

قبل از اقدام به کاشیکاری دیوارها، باید وضع دیوارها به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین قائمه بودن زوایا کنترل شود و چنانچه نواقص و اشکالاتی در زیرسازی وجود داشته باشد‌، باید آن را مطابق نظر دستگاه نظارت مرتفع نمود.

روی سطوحی که برای کاشیکاری در نظر گرفته شده است‌، نباید پوششی از کاهگل ، گچ و خاک، گچ یا هر نوع ملات دیگری غیر از ماسه و سیمان وجود داشته باشد. اگر ملات مصرف شده در بندکشی آجرهای دیوار‌، ملاتی غیر از ماسه و سیمان باشد‌، بهتر است حداقل ۲۴ ساعت قبل از اقدام به کاشیکاری، سطح دیوار با ملات ماسه سیمان (به نسبت ۶ ماسه و ۱ سیمان، یا ۱۰ ماسه و ۱ سیما‌ن) به طریق گلنم (پاشیدن ملات‌) به ضخامت ۳ تا ۵ میلیمتر پوشانده شود. موارد فوق برای مواقعی است که کاشیکاری با دوغاب ریزی انجام می‌شود.

کاشی را نباید قبل از نصب‌، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود‌، فقط کافی است کاشی را در آب فرو بر‌د‌ه و به کار برد. عرض بند در کاشیکاری حوض‌ها و استخرها همیشه باید ۲ تا ۳ میلیمتر باشد تا بندها به وسیله ملات پر شود. فضای بین دیوار و کاشی به طور متوسط ۳ سانتیمتر بوده و باید به نحوی از ملات پر شود که ملات کاملاً سطح پشت کاشی را بپوشاند. ریختن خرده آجر، گل رس (که غالباً برای چسباندن کاشی به کار می‌رود) و مانند اینها به پشت کاشی، ممنوع است. در حمام، دستشوئی و مانند آن که عایقکاری در بدنه دیوار قرار دارد‌، حتماً باید روی عایقکاری توری سیمی، نصب و کاملاً به دیوار محکم شود. عایقکاری پشت کاشیکار‌ی، نباید چرو‌ک خورده باشد. بهتر است در تهیه ملات از مصرف سیمان سفید خوددار شود.

نصب سرامیک

سرامیک را روی بستری از ملات که در بالا توضیح داده شد‌، قرار داده و با تخته ماله سطح آن را صاف می‌کنند. باید توجه داشت که هنگام چسباندن سرامیک، اندود رویه (ملات) نباید گیرش خود را آغاز کرده باشد، زیرا در آن صورت سرامیک کاملاً به ملات نچسبیده و بعداً جدا خواهد شد. پس از نصب سرامیک، و گیرش ملات، سطح سرامیک را آب می‌زنند تا کاغذ روی آن جدا شود و پس از آن با دوغاب، درز آنها را پر می‌کنند. ممکن است سرامیک‌ها روی کاغذ نبوده و جدا باشند که در آن صورت نصب سرامیک‌، دانه دانه و با دقت فراوان پهلوی یکدیگر انجام می‌شود. در این حالت باید سطح به دست آمده کاملاً صاف و یکنواخت باشد.‌ شکل سرامیک، مربع، مستطیل، شش گوشه و مانند اینهاست.

بند کشی کاشی و سرامیک

میزان دوغاب سیمان و پودر سنگ برای پر کردن بندها به اندازه سرامیک‌ها بستگی دارد. دوغاب مصرف شده برای بندکشی همواره بیشتر از حجم فضای خالی است‌، زیرا مقداری از دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری باقی می‌ماند که پاک می‌شود و مصرف مجدد ندارد و لذا حجم دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری با احتساب دورریز به میزان یک لیتر در هر مترمربع پیشنهاد می‌شود. در بندکشی می‌توان متناسب با رنگ سرامیک از رنگ‌هایی استفاده کرد که به زیبایی سرامیک بیفزاید.

‌بعد از اتمام کاشی کاری بندهای ‌کاشی را با استفاده از مخلوط ‌سیمان سفید و ‌پودرسنگ بند کشی می‌کنند برای تهیه ملات برای کف ملات ما باید به صورت مایع باشد یعنی حالت دوغاب داشته باشد که بعد از ریختن روی سطح کار بوسیله یک عدد تی کل بند‌ها را پر کرد و بعد از مدت کوتاهی که ماده داخل بندها به صورت نسبی خشک شد با استفاده از دستمال گونی مانند که پاک کنندگی خوبی داشته باشد روی سطح را از مواد اضافی پاک کرد و بعد از اتمام بند کشی بهتر است به مدت ۱۲ ساعت روی کاشی‌ها تردد نشود تا بند‌ها کاملاً خشک شود برای بند کشی کاشی دیوار ملات را به حالت خمیر مانند تهیه می‌کنید و با استفاده از دستکش با دست بر روی بند کاشی می‌کشید تا بند‌ها پر شوند و بعد از این کار با استفاده از گونی پشمی یا دستمالی با این مشخصات اقدام به تمیز کردن ملات‌های اضافی می‌کنید بعضی از کاشی کار‌ها با استفاده از یک تکه چوب بر روی بند‌ها می‌کشند تا تمامی بند‌ها یک اندازه یا هم سطح شوند.

آموزش ساخت خمیر بندکشی

  1. ابتدا یک پیمانه پودر سیمان سفید و سه پیمانه پودر خاک سنگ و را با هم مخلوط میکنیم سپس آنرا از الک رد میکنیم تا پودر یکنواختی حاصل شود
  2. سپس مقداری از آن را داخل ظرفی ریخته و كم كم به آن آب اضافه كنید تا به صورت خمیر در آید این خمیر غلظتی شبیه ماست باید داشته باشد
  3. بهتر است برای سطوح تخت چگالی خمیر بیشتر باشد و برای سطوح دیگر خمیر با چگالی کمتر (مایع تر) باشد
  4. سپس بین پنج تا ده دقیقه به خمیر استراحت میدهیم.
  5. خمیر بندکشی (دوغاب) آماده است
  6. در صورتی که بخواهیم خمیر رنگی داشته باشیم بهتر است از رنگ پودری استفاده کنیم و آن را به پودر خاک سنگ و سیمان اضافه کنیم
    و در صورتی که بخواهیم از رنگ اکرولیک استفاده کنیم باید بعد از بند کشی و خشک شدن کامل خمیر روی کار ، رنگ اكریلیك را با مقدار كمی آب رقیق كرده و به روی كار بریزیم و با قلم مو بزنیم، سپس بلافاصله دستمال بكشیم