مطالب

Image

دیوارچینی

جهت تقسیم فضاهای داخلی و ایجاد حریم در محوطه ساختمان انجام می پذیرد.

تقسیم فضاهای داخلی ساختمان با دیوارهای داخلی صورت می پذیرد. دیوارهای خارجی می توانند محیط پیرامونی ساختمان باشند و نیز حریم هر بنا با دیوارهای خارجی شکل می گیرد.
دیوارها چه داخلی چه خارجی با مصالح متنوعی قابل اجرا هستند.

مصالح دیوارچینی

انواع آجر، انواع بلوک سیمانی ساده و فوم دار (بلوک سبک) و تیغه های گچی می توانند در ساخت دیوارهای داخلی و خارجی مشارکت کنند و اصلی ترین مصالح ساخت دیوارهای داخلی و خارجی باشند.

دیوارها می توانند در قالب کرسی چینی جهت ریشه دیوارهای داخلی و خارجی ساخته شوند که در این صورت باید از مصالح مقاوم و مستحکمی مانند سنگ لاشه، آجر ماشینی و گری و بلوک سیمانی توپر برای کرسی چینی استفاده کرد.
ساخت دیوارهای محوطه ممکن است با نرده توأم باشد که در این صورت به آن دیوار نرده می گویند.
دیوار نرده را برای ایجاد حریم اماکن دولتی یا ویلاها و باغ ها اجرا می کنند.در ادامه نکات اجرایی در مورد دیوارچینی رو به صورت مختصر توضیح می دهیم:


- دیوارچینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، و امتداد رج ها کاملا افقی باشد. و بند های قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند و ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد.

-
آجر چینی باید با رعایت اصول انجام ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود.

-
قبل از اجرای آجرچینی و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت ، آجر ها بایستی به مدت 60دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند. ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .

-
مشخصات آجر و نوع ملات مصرفی باید براساس فصل مصالح ، نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و خصوصی و سایر دستورات دستگاه نظارت باشد.

-
دیوارها باید توسط شاخک هایی که به عناصر سازه ای متصل می شوند به طور کامل مهار شوند.

-
در صورتی که فاصله بین اجزای میانقابی و اجزای سازه ای در نقشه ها ذکر شده است این فاصله با فوم اجرا شود.

-
دیوارهای خارجی باید طوری اجرا شوند که ضوابط مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) به طور کامل رعایت شود.

-
عایق کاری با ایزوگام یا قیر و گونی روی کرسی چینی ها و پای تمام دیوارهایی که با زمین اتصال دارند کاملا ضروری می باشد.

-
انتهای آزاد تیغه های داخلی که دارای طول زیادی هستند به وسیله نبشی به سقف سازه مهار شوند.

-
تمام جان پناه ها علاوه بر میلگرد طولی با میلگرد عرضی به عنوان کلاف، مستحکم شوند.

- در حین ساخت دیوارها و تیغه ها بایستی عملیات ریختن دوغاب پس از هر ۵ رج چیدن دیوار انجام شود.

-
بلوکها بخصوص بلوکهای سفالی قبل از کار زنجاب شود. (زنجاب: آب دادن)

- كليه ديوارهاي پيرامون (باربر وغير باربر )بايد 35 سانتيمتر باشد.

-
درساخت ديوار باربر ازيك نوع آجر استفاده شود.

-
آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب استحکام بیشتر دیوار میگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

-
در ديوارهاي باربر حداقل سه تا ميلگرد آجدار به قطر 10ميليمتر كه هركدام به ترتيب درفواصل و و ارتفاع ديوار به صورت سرتاسري درطول ديوار دربندهاي افقي تامحل كلافهاي قائم امتداد داده شده ودر داخل آنها مهار گردد.

-
دیوار حتما باید به کمک سنجاقکهایی به ستون متصل گردد.

-
ديوار چيني بايد كاملاشاقول باشد.

-
ديوارها در محل اجراي كلافهاي قائم بتن مسلح بايد به صورت هشت گيرويا باتعبيه شاخكهاي باميلگرد افقي درهر 50 سانتيمتري ارتفاع اجرا گردد تا اتصال بين ديوار وكلاف را را به خوبي تاْمين كند.

-
ديوارها بايد حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شود.