اخبار

Image

دولت خانه ساز خوبی نیست

روحانی: دولت خانه ساز خوبی نیست، کما اینکه تاجر و بنگاه دار خوبی هم نیست، دولتی ها دو دستی بنگاه ها را چسبیده اند و رها نمی‌کنند، من می‌دانم که چقدر گرفتن بنگاه‌ها از آنها سخت است. همیشه به فکر مسکن و بافت فرسوده بوده ام ولی زلزله کرمانشاه برای من یک پیام مهمی داشت. باید صدای آسمان و زمین را بشناسیم و خود را برای خشکسالی و زلزله آماده کنیم.