اخبار

Image

وام مسکن

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از اختصاص 4500 فقره وام مسکن از سهمیه سال 97 برای ایثارگران واجد شرایطی که قبلا"نیز وام دریافت کرده اند خبر داد. حدود یکصد میلیارد تومان اعتبارات(80 درصد) مربوط به جانبازان برای یارانه وام لحاظ و 20 درصد مابقی برای وام مسکن معلولان در نظر گرفته شده است. لایحه بودجه هفته دوم بهمن ماه برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد