اتاق مستر

درباره پروژه

عنوان پروژه :
اتاق مستر
گروه نمونه کار :
ساختمان زیبا سازان 5

آدرس پروژه: خیابان زنبیل آباد خیابان شهید صدوقی 30 متری بکائی

مشخصات پروژه: 7 طبقه روی پیلوت

Image