نمای ساختمان

درباره پروژه

عنوان پروژه :
نمای ساختمان
گروه نمونه کار :
ساختمان زیبا سازان 5

آدرس پروژه: خیابان زنبیل آباد خیابان شهید صدوقی 30 متری بکائی

مشخصات پروژه: 7 طبقه روی پیلوت

Image